ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Jmk/dpp)

objekty (0)
limnigrafy (2)
nekapacitní profily (3)
kapacita (4)
ledové jevy (5)
jezy (6)
hráze (7)
povodí III. řádu (8)
hranice provozu Povodí Moravy (9)
správa toku (10)
Lesy ČR, s.p. Lesy ČR, s.p.
Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p.
Ministerstvo obrany ČR Ministerstvo obrany ČR
Správce ZVHS - HOZ Správce ZVHS - HOZ
Správce se neurčuje Správce se neurčuje
Správce ostatní Správce ostatní
Správce zahraniční Správce zahraniční
Správy národních parků Správy národních parků
Dočasně uvolněno k manipulaci Dočasně uvolněno k manipulaci
Správce neznámý Správce neznámý
Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno Jihomoravské vodovody a kanalizace Brno
Město Tišnov Město Tišnov
Město Vranov Město Vranov
Městys Jedovnice Městys Jedovnice
Správce p. Holcner Správce p. Holcner
Sportovní rybářství Jestřabice Sportovní rybářství Jestřabice
hlavní vodní toky (11)
poldry (12)
Q5 (14)
Q5 nevyhlášená (15)
Q20 (16)
Q20 nevyhlášená (17)
aktivní zóny záplavových území stanovené (18)
aktivní zóny záplavových území nestanovené (19)
záplavové území Q100 vyhlášené (20)
záplavové území Q100 nevyhlášené (21)
Q500 nevyhlášená (22)
historické povodně (23)
významné vodní nádrže (24)
nádrže (25)