ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Jmk/jmk_cleneni_spravni)

státní hranice (0)
hranice krajů (1)
hranice okresů (2)
hranice správních obvodů obcí s rozšířenou působností (3)
hranice správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (4)
hranice obcí (5)
hranice městských částí (6)
hranice katastrálních území (7)