ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Jmk/ozp)

MZChÚ (1)
Národní přírodní památka Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace Národní přírodní rezervace
přírodní památka přírodní památka
přírodní rezervace přírodní rezervace
MZChÚ (2)
ochranné pásmo ochranné pásmo
VZChÚ (3)
chraněné krajinné oblasti chraněné krajinné oblasti
Národní park Podyjí Národní park Podyjí
hranice OP NP Podyjí (4)
Nationalpark Thayathal in Österreich (5)
ChKO Biele Karpaty (6)
Ptačí oblasti (8)
Evropsky významné lokality (9)
významné krajinné prvky registrované (11)
významný krajinný prvek registrovaný významný krajinný prvek registrovaný
přírodní parky (12)
přírodní parky přírodní parky
ochranná pásma vodních zdrojů (13)
OPVZ I. stupně OPVZ I. stupně
OPVZ II.a stupně OPVZ II.a stupně
OPVZ II.b stupně OPVZ II.b stupně
OPVZ II. stupně OPVZ II. stupně
OPVZ II. stupně vnitřní OPVZ II. stupně vnitřní
OPVZ II. stupně vnější OPVZ II. stupně vnější
OPVZ III. stupně OPVZ III. stupně
PHO VZ I. stupně PHO VZ I. stupně
PHO VZ II.a stupně PHO VZ II.a stupně
PHO VZ II.b stupně PHO VZ II.b stupně
PHO VZ III. stupně PHO VZ III. stupně
PHO VZ a PHO VZ a
OPVZ - nerozlišený stupeň OPVZ - nerozlišený stupeň
ochranná pásma vodních nádrží (14)
OPVN I. stupně OPVN I. stupně
OPVN II. stupně OPVN II. stupně
PHO VN I. stupně PHO VN I. stupně
PHO VN II.a stupně PHO VN II.a stupně
PHO VN II.b stupně PHO VN II.b stupně
PHO VN III. stupně PHO VN III. stupně
ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů (15)
I.A I.A
I.B I.B
I. I.
II.A II.A
II.B II.B
II.C II.C
II. II.
nepřijatelné povodňové riziko (17)
4 4
3 3
povodňové ohrožení (18)
4 4
3 3
2 2
1 1
řeky 2012 (19)
hydrologická povodí 2012 (20)
aktivní zóny záplavových území stanovené (22)
aktivní zóny záplavových území nestanovené (23)
záplavové území Q100 vyhlášené (24)
záplavové území Q100 nevyhlášené (25)